Vận chuyển hàng đi mỹ

Chuyển phát nhanh hàng hóa đi quốc tế

Chuyển phát nhanh đi úc bằng đường biển

Vận chuyển hàng bằng đường biển

Chuyển phát nhanh hàng hóa đi canada
Chuyển hàng đi châu âu

KIỂM TRA LỊCH TRÌNH HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng đi mỹ
Để kiểm tra trạng thái chuyến hàng của bạn. Thông tin chi tiết theo thời gian thực tế tiến độ chuyến hàng.

Phụ Phí Nhiên Liệu trong Tháng 6 18%

Fuel Charge in November : 22% 

Fuel Charge in October : 21%

Fuel charge in September : 20% and 10% VAT

Fuel charge in August: 18% and 10%  VAT

Fuel charge in July : 20% and 10%VAT

Fuel charge in May : 24% and 10% VAT

Fuel charge in April : 23% and 10%VAT

Fuel Charge in March:22% and 10%VAT

Fuel charge in Feb: 20% and 10% VAT

Fuel charge in Jan:20% and 10% VAT

Fuel Charge in December: 20% And 10% VAT

Fuel Charge in November: 22% And 10% VAT

Fuel Charge in Octorber: 23% And 10% VAT

Fuel Charge in September: 23% And 10% VAT


 

KIỂM TRA LỊCH TRÌNH HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng đi mỹ di uc
Để kiểm tra trạng thái chuyến hàng của bạn. Thông tin chi tiết theo thời gian thực tế tiến độ chuyến hàng.

VIDEO CLIP