Vận chuyển hàng đi mỹ

Chuyển phát nhanh hàng hóa đi quốc tế

Chuyển phát nhanh đi úc bằng đường biển

Vận chuyển hàng bằng đường biển

Chuyển phát nhanh hàng hóa đi canada
Chuyển hàng đi châu âu

KIỂM TRA LỊCH TRÌNH HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng đi mỹ
Để kiểm tra trạng thái chuyến hàng của bạn. Thông tin chi tiết theo thời gian thực tế tiến độ chuyến hàng.

Bảng Giá

 

 

Zone       A        B           C          D          E          F              G          H       I

Trọngluợng

Thailand
Hongkong
Singapore

Macau
Brunei
Indonesia
Malaysia
Philippinne

Australia
Japan,China
Taiwan,
NewZealand
Korea

Myanmar
Nepal,Iran
Bangadesh
Pakistan
Mongolia
Tahiti,Iran

 U. S.A
Canada
Mexico
PurtoRico
Luxembur

France,Spain
Germany,UK
Italia,Belgium
Netherland
Switzerlan

Ireland,Norway
Denmark,Finlan
Sweden,
Poland,Czech
Dubai,Ukraina
Portugal

Argentina
Brazil,Qatar
Turkey,
SaudiArabia
Kuwait, 

Algieria,
Panama
Cameron
Togo,Congo
SouthAfrica
Columbia
Benin,Cuba

 0,50  24.50  28.39  25.50  32.53  52.00  28.50  31.23  34.50  37.63
 1,00  26.50  30.50  29.70  36.04  61.00  40.80  38.70  34.60  44.35
 1,50  29.45  32.62  33.40  39.53  69.00  42.16  43.16  42.60  51.37
 2,00  33.70  34.73  37.21  43.04  79.00  44.62  47.63  50.60  58.26
 2,50  36.82  38.85  41.47  48.52  90.00  49.09  52.00  58.60  67.11
 3,00  38.62  40.69  43.90  52.01  98.00  54.01  56.00  66.60  74.01
 3,50  40.42  42.54  45.56  54.50  105.00  57.94  63.00  74.60  80.87
 4,00  42.22  44.38  48.33  59.00  113.00  61.86  71.00  82.60  87.75
 4,50  44.02  46.23  51.09  62.48  120.00  65.78  77.00  90.60  94.61
 5,00  45.82  48.07  58.88  65.96  134.00  69.71  82.00  98.60  101.51
 5,50  54.22  56.47  62.47  75.57  138.00  79.45  88.00  108.60  111.94
 6,00  55.61  57.86  66.06  76.67  145.00  83.20  94.00  118.60  119.37
 6,50  57,01  59.26  68.65  77.77  151.00  86.94  101.00  124.82  128.37
 7,00  58.40  60.65  71.24  78.87  158.00  90.68  106.00  131.25  138.37
 7,50  59.80  62.05  73.84  79.98  165.00  94.43  112.00  137.69  148.37
 8,00  61.19  63.44  76.43  81.07   171.00  97.78  119.00  144.12  158.37
 8,50  62.59  64.84  79.02  82.18  178.00  103.12  124.00  150.56  168.37
 9,00  63.98  66.23  81.61  83.28  185.00  106.47  129.00  157.01  178.37
 9.50  65.38  67.63  84.20  86.65  190.00  109.82  134.00  163.44  188.37
 10,00  66.77  69.02  89.80  90.06  196.00  113.17  140.00  169.88  198.37
 10,50  75.30  78.35  92.22  96.40  205.00  123.42  151.00  179.22  206.37
 11,00  76.30  79.90  93.74  100.10  207.00   126.08  156.00  185.55  214.37
 11,50  77.30  81.45  95.26  104.05  213.00  128.75  161.00  191.89  222.37
 12,00  78.30  83.00  96.78  107.90  215.00  131.41  166.00  198.23  230.37
 12,50  79.30  84.55  98.29  111.00  218.00  134.08  172.00  204.56  238.37
 13,00  80.30  86.10  99.81  114.90  221.00  136.37  177.00  210.91  246.37
 13,50  81.30  87.65  101.33  118.30  225.00  138.66  182.00  217.24  254.37
 14,00  82.30  89.20  102.84  120.50  229.00  140.96  187.00  223.57  262.37
 14,50  83.30  90.75  104.36  122.60  233.00  143.25  192.00  229.94  270.37
 15,00  84.30  92.30  105.88  124.56  240.00  145.55  198.00  236.26  278.37
 15,50  87.30  96.85  109.39  126.85  244.00  152.66  203.00  242.68  286.37
 16,00  88.30  98.40  110.91  128.90  247.00  154.76  208.00  248.10  294.37
 16,50  89.30  99.95  112.43  130.30  251.00  156.87  212.00  253.52  302.37
 17,00  90.30  101.50  113.95  132.60  255.00  158.98  216.00  258.94  310.37
 17,50  91.30  103.05 115.46  134.70  258.00  161.09  220.00  264.36  318.37
 18,00  92.30  104.60  116.98  136.80  261.00  163.02  224.00  269.78  326.37
 18,50  93.30  106.15  118.50  140.50  265.00  164.94  226.00  275.21  334.37
 19,00  94.30  107.70  120.01  142.15  268.00  166.86  230.00  280.63  342.37
 19,50  95.30  109.25  121.53  144.45  271.00  168.79  234.00  286.05  350.37
 20,00  96.30  110.80  123.05  146.55  275.00  170.71  238.00  291.48  358.37
           BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM
21-44  3.80  4.10  6.00  6.80  12.70  7.10  7.40  12.50  21.10
45-70  2.80  3.50  4.80  6.60  11.00  5.80  6.20  9.30  11.90
71-99  2.70  3.30  4.70  6.30  10.80  5.00  6.00  9.00  11.60
100-299kg  2.30  3.00  4.20  6.10  10.30  4.70  5.90  8.60  11.30
300-499kg  2.20  2.90  4.10  6.00  10.00  4.50  5.70  8.30  10.80
500-999kg  2.00  2.70  4.00  5.80  9,80  4.20  5.40  8.00  10.50
1000kg  1.90 2.60  3.90  5.60  9.60  4.10  5.30  7.70  10.20

*Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T

- Bảng giá trên không bao gồm thuế nhập khẩu tại nước đến.

 

-Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm)

(Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.

-Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi:

(2*Rộng +2*Cao) + Chiều Dài >= 330 thì tính hàng đó là 68 kg.

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua website: https://longhungphat.com

Please Contact :  CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LONG HƯNG PHÁT

                              Head Office: 84.28.3990 7826 - 2241 2949

                              Hot-line:       0933.733.193/ 0936.799.169 ( Mr. Chánh ) 

KIỂM TRA LỊCH TRÌNH HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng đi mỹ di uc
Để kiểm tra trạng thái chuyến hàng của bạn. Thông tin chi tiết theo thời gian thực tế tiến độ chuyến hàng.

VIDEO CLIP